Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Komunikat w związku z epidemią

Z powodu Koronawirusa Biuro Towarzystwa ALTUM zamknięte do odwołania.

Obierz kurs na przyszłość II– aktywizacja osób młodych

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze, z siedzibą w Radomiu przy ul. Warszawska 5/7, zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Obierz kurs na przyszłość II– aktywizacja osób młodych" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy osoby młode do 29 roku życia, długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego,o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych.
Udział w projekcie „Obierz kurs na przyszłość II– aktywizacja osób młodych” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Więcej informacji na stronie projektowej: www.czasnazmiane.altum.pl

 

eu 768x63

Czas na zmianę – aktywizacja osób młodych

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska 5/7, zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Czas na zmianę – aktywizacja osób młodych" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy również osoby młode do 29 roku życia, długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego,o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych.
Udział w projekcie „Czas na zmianę – aktywizacja osób młodych” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Więcej informacji na stronie projektowej: www.czasnazmiane.altum.pl

 

eu 768x63

Kierunek - praca

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska 5/7, zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kierunek-praca”, nr Projektu RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa Sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe.

Zapraszamy również osoby długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego,o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych, nieposiadające własnych środków na podniesienie kwalifikacji i niepełnosprawne.
Udział w projekcie „Kierunek-praca” jest całkowicie BEZPŁATNY.

 

Więcej informacji na stronie projektowej: www.kierunek-praca.altum.pl

 

loga ue pol pod

 

Bezpłatne szkolenia

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze wraz z Gminą Wierzbica/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzbicy zapraszają do udziału w projekcie „Aktywni zawodowo”.

 Bezpłatne szkolenia unijne dla osób z powiatu szydłowieckiego i radomskiego. Planowanym efektem projektu jest nabycie kompetencji wiedzy nt. zasobów, potencjału predyspozycji i potrzeb przez 50 osób (38K), nabycie kwalifikacji zawodowych przez minimum 23 osób(18K), nabycie umiejętności obsługi komputera przez 36 osób(27K), nabycie doświadczenia praktycznego w wykonywaniu zawodu przez min. 23 osoby(18K), nabycie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami przez min 23 osoby(18K), nabycie umiejętności wykorzystania swojego potencjału przez minimum 23(18K) osoby.

 

Więcej informacji na stronie projektowej: www.aktywnizawodowo.altum.pl

 

 

loga ue pol maz