Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


STOP WYKLUCZENIU aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, iż z dniem 1 maja 2020 roku rozpoczęło realizację projektu pt. „STOP WYKLUCZENIU – aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie.

 Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące kryteria:

z powiatu strzyżowskiego, rzeszowskiego lub m. Rzeszów, które spełniają poniższe kryteria:
• bezrobotne/ bierne zawodowo
• zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Zapraszamy również osoby długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo, bez doświadczenia zawodowego, o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych, niepełnosprawne.

 

Więcej informacji na stronie projektowej: stopwykluczeniu.altum.pl

 

Wsparcie na starcie – dotacja na własny biznes

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym udostępnione zostały dokumenty związane z udziałem w projekcie „Wsparcie na starcie – dotacja na własny biznes” w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące kryteria:

1) osoba powyżej 29 roku życia ,

2) osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego: miasto Rzeszów lub powiat rzeszowski lub powiat strzyżowski lub powiat ropczycko-sędziszowski lub powiat dębicki

3) osoba bezrobotna (zarejestrowana lub nie zarejestrowana) lub osoba bierna zawodowo lub pracująca  (uboga pracująca, zatrudniona w ramach umowy krótkoterminowej, zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło);

4) osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG lub jako osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do KRS;

Więcej informacji na stronie projektowej: wsparcienastarcie.altum.pl

 

Komunikat w związku z epidemią

Z powodu Koronawirusa Biuro Towarzystwa ALTUM zamknięte do odwołania.

Obierz kurs na przyszłość II– aktywizacja osób młodych

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze, z siedzibą w Radomiu przy ul. Warszawska 5/7, zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Obierz kurs na przyszłość II– aktywizacja osób młodych" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy osoby młode do 29 roku życia, długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego,o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych.
Udział w projekcie „Obierz kurs na przyszłość II– aktywizacja osób młodych” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Więcej informacji na stronie projektowej: www.czasnazmiane.altum.pl

 

eu 768x63

Czas na zmianę – aktywizacja osób młodych

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska 5/7, zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Czas na zmianę – aktywizacja osób młodych" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy również osoby młode do 29 roku życia, długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego,o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych.
Udział w projekcie „Czas na zmianę – aktywizacja osób młodych” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Więcej informacji na stronie projektowej: www.czasnazmiane.altum.pl

 

eu 768x63