Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Obierz kurs na przyszłość II– aktywizacja osób młodych

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze, z siedzibą w Radomiu przy ul. Warszawska 5/7, zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Obierz kurs na przyszłość II– aktywizacja osób młodych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy osoby młode do 29 roku życia, długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego,o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych.
Udział w projekcie „Obierz kurs na przyszłość II– aktywizacja osób młodych” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Więcej informacji na stronie projektowej: dlamlodych2.altum.pl