Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

W stronę klienta-nowa twarz administracji samorządowej

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze w Rzeszowie od 1 sierpnia 2009 roku rozpoczęło realizację projektu szkoleniowego współfinansowanego ze środków UE „W stronę klienta – nowa twarz administracji samorządowej ” w ramach działania 5.2 POKL „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”.

Projekt będzie realizowany od 01.08.2009 r. do 31.10.2011 r.

Celem niniejszego projektu jest:

 

Działania będą realizowane w 6 powiatach województwa podkarpackiego: rzeszowskim, mieleckim, łańcuckim, strzyżowskim, lubaczowskim oraz dębickim. Razem 50 gmin i 5 starostw.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewody Podkarpackiego.

 

PARTNERZY:

 

PUNKT INFORMACYJNY:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

ul. Warszawska 5/7

35-205 Rzeszów

tel. 017 / 85 22 760 wew.34

e-mail: altum@altum.pl

godz. pracy: 8:00 – 16:00