Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

STOP WYKLUCZENIU aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, iż z dniem 1 maja 2020 roku rozpoczęło realizację projektu pt. „STOP WYKLUCZENIU – aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące kryteria:

z powiatu strzyżowskiego, rzeszowskiego lub m. Rzeszów, które spełniają poniższe kryteria:
• bezrobotne/ bierne zawodowo
• zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Zapraszamy również osoby długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo, bez doświadczenia zawodowego, o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych, niepełnosprawne.

 

Więcej informacji na stronie projektowej: stopwykluczeniu.altum.pl