Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Konferencja podsumowująca projekt „W stronę klienta-nowa twarz administracji samorządowej” już w tym miesiącu – POZNAJ EFEKTY UDZIELONEGO WSPARCIA!

Projekt „W stronę klienta – nowa twarz administracji samorządowej”  realizowany jest w terminie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 października 2011 r. przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze na terenie 6-ciu powiatów województwa podkarpackiego (łącznie 50 urzędów gmin, miast oraz 5 starostw) w partnerstwie z urzędami: Urzędem Miejskim w Boguchwale, Urzędem Gminy Jodłowa, Urzędem Gminy Łańcut, Urzędem Miejskim w Przecławiu, Urzędem Miasta i Gminy w Narolu oraz Starostwem Powiatowym w Strzyżowie.

Cykl bezpłatnych szkoleń mających na celu zwiększenie sprawności, skuteczności i efektywności wykonywanej przez urzędników pracy

to jeden z głównych celów projektu. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. ostatnio nowelizowane ustawy, zasady komunikacji, zagadnienie zarządzania czasem, obiegu dokumentów i zasad współpracy z ngo, a także realizowania oraz rozliczania projektów współfinansowanych z EFS. Łącznie planowano przeszkolić 495 pracowników samorządowych, ale zainteresowanie projektem okazało się tak duże, iż liczba ta sięgnęła 847 osób.

Konferencja podsumowująca projekt, na którą przybędą creme de la creme podkarpackiej administracji już w ten piątek. W trakcie spotkania przedstawione zostaną osiągnięte w projekcie rezultaty. Uwieńczeniem konferencji będzie pokaz mody urzędniczej, a także wystawa zdjęć wykonanych w trakcie trwania projektu.

Co warto podkreślić, w urzędach biorących udział w projekcie wydany zostanie Kodeks Etyki Urzędnika oraz bezpłatny Informator dla mieszkańców zawierający praktyczne informacje: gdzie kierować sprawę, pod jaki numer telefonu dzwonić, w jakich godzinach pracuje urząd.

Niewątpliwie uczestnictwo w projekcie to nowy rozdział w relacji klient – urzędnik, a wartości takie jak: wysoka jakość świadczonych usług, sprawna obsługa oraz organizacyjny ład już na zawsze będą charakteryzowały urzędy z województwa podkarpackiego.