Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Bezłatne szkolenie: Projekty innowacyjne w ramach PO KL

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Rzeszowie działający przy Towarzystwie ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze zaprasza na

 

BEZPŁATNE szkolenie

 PROJEKTY INNOWACYJNE W RAMACH PO KL

 

Cel  szkolenia: przygotowanie potencjalnych projektodawców do rozumienia innowacyjności w projektach tworzonych w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Zakres szkolenia:  

W ramach szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe (w tym: Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców PO KL”, „Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych PO KL”, broszury na temat Krajowej Instytucji Wspomagającej i Sieci Tematycznych i inne), certyfikat ukończenia szkolenia, poczęstunek

Termin i miejsce szkolenia: 29.07.2011 od godziny9:00, Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze, ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów

Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych

 

 Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego

dostępnego na stronie www.rzeszow.roefs.pl  w zakładce „Szkolenia”

lub telefonicznie 17 860 25 95 wew. 25 lub 0 785 020 027

(ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego