Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Ogłoszenie

W Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli realizujemy kolejny projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 9.4 POKL o nazwie Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim –  EduKom:

– „Ewaluacja”,

– „Kadra zarządzająca” (staż 0 – 3)

– „Kadra zarządzająca” – Program poprawy efektywności kształcenia,

– „Pedagogika twórczości”

– „Tworzenie programów ogólnokształcących”

 

Udział w kursach jest nieodpłatny.

Nasz projekt kierujemy do kadry oświatowej szkół wiejskich celem wyrównania szans edukacyjnych między wsią a miastem.

Projekt EduKom realizowany jest do grudnia 2014.