Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

W stronę klienta – nowa twarz administracji samorządowej

Projekt zakładał przeszkolenie 495 pracowników samorządowych, a my przeszkoliliśmy aż 847!

W stronę klienta

To dowód na to, iż podkarpackie urzędy wychodzą naprzeciw swoim klientom!

Przeszkolenie 495 pracowników urzędów gmin, miast oraz starostw z terenu 6-ciu powiatów województwa podkarpackiego z tematyki ostatnio znowelizowanych ustaw, komunikacji, zarządzania czasem, obiegu dokumentów i zasad współpracy z ngo, realizowania oraz rozliczania projektów współfinansowanych z EFS to tylko jeden z celów, którego osiągnięcie zakładał projekt realizowany przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze pn. „W stronę klienta – nowa twarz administracji samorządowej”.

Pomimo, iż projekt realizowany jest w terminie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 października 2011 r., już dziś wiemy, że przyniósł on oczekiwany rezultat. Łącznie przeszkolonych zostało 847 pracowników administracji samorządowej.

Zakończenie projektu już w październiku. Na konferencji podsumowującej przedstawione zostaną osiągnięte rezultaty, odbędzie się pokaz mody urzędniczej, a także wystawa zdjęć wykonanych w trakcie trwania projektu.

Co warto podkreślić, w urzędach biorących udział w projekcie wydany zostanie Kodeks Etyki Urzędnika oraz Informator zawierający praktyczne informacje: gdzie kierować sprawę, pod jaki numer telefonu dzwonić, w jakich godzinach pracuje urząd.

Wierzymy, że uczestnictwo w projekcie to nowy rozdział w relacji petent – urzędnik, a wartości takie jak: wysoka jakość świadczonych usług, sprawna obsługa oraz organizacyjny ład już na zawsze będą charakteryzowały podkarpackie urzędy.

Partnerzy Projektu: