Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

DORADZTWO PSYCHOSPOŁECZNE

W dniu 10 marca 2014 r. rozpoczęliśmy pierwszy etap realizacji projektu „Aktywne kobiety na rynku pracy” w postaci indywidualnego doradztwa psychospołecznego dla Uczestniczek projektu.