Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Kierunek – kariera zawodowa

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek – kariera zawodowa”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się  z warunkami udziału w projekcie.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, w wieku 15 – 29 lat, które spełniają łącznie następujące warunki:

oraz odchodzące z rolnictwa i ich rodzin, ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych

Więcej informacji na stronie projektowej: kierunekkarierazawodowa.altum.pl