Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Bezpłatne szkolenia

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze wraz z Gminą Wierzbica/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzbicy zapraszają do udziału w projekcie „Aktywni zawodowo”.

 Bezpłatne szkolenia unijne dla osób z powiatu szydłowieckiego i radomskiego. Planowanym efektem projektu jest nabycie kompetencji wiedzy nt. zasobów, potencjału predyspozycji i potrzeb przez 50 osób (38K), nabycie kwalifikacji zawodowych przez minimum 23 osób(18K), nabycie umiejętności obsługi komputera przez 36 osób(27K), nabycie doświadczenia praktycznego w wykonywaniu zawodu przez min. 23 osoby(18K), nabycie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami przez min 23 osoby(18K), nabycie umiejętności wykorzystania swojego potencjału przez minimum 23(18K) osoby.