Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Język angielski

W dniu 11 kwietnia rozpoczyna zajęcia kolejna grupa języka angielskiego. Zajęcia kończą się w dniu 22.04.2011 r. W ramach projektu ,,Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu radomskiego”, oferujemy również spotkania z job coachem, podczas których prezentowane są aktualne oferty pracodawców.