Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych

Informujemy, iż wszystkie Formularze rekrutacyjne, które zostały złożone do projektu „Kierunek na przedsiębiorczość” w dniach 17-28.03.2014r. pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Jednocześnie informujemy, iż wyniki oceny merytorycznej zostaną opublikowane najpóźniej w ciągu 15 dni od zakończenia naboru uczestników do projektu.