Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu radomskiego

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie: „Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu radomskiego”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach: Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DOTYCHCZAS:

 

Mimo, iż projekt cieszy się ogromnym zainteresowanie, nie wszyscy chętni spełniają kryteria udziału. Dlatego też, przedłużyliśmy rekrutację by dać szansę osobom najbardziej potrzebującym, tj. długotrwale bezrobotnym, złożenia swojej kandydatury do projektu.

Zatem raz jeszcze ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

W CHWILI OBECNEJ:

 

 

z Internetem”

 

Zakres warsztatów:

 

Szkolenie będzie trwało 40h, rozłożone na 8 dni po 5h.

WKRÓTCE:

Kolejny etap realizacji Projektu to przeprowadzenie warsztatów z nabywania kompetencji kluczowych
(2 spośród 3): „Obsługa komputera z Internetem” – kolejne grupy oraz „Język angielski” lub „Przedsiębiorczość”. Warsztaty te odbywać się będą w 10-osobowych grupach, w miarę zgłaszania się chętnych na poszczególne zajęcia.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu: Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze, przy ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom. tel./fax: (048) 363 91 52

e-mail: joannaj7.2@altum.pl orazkamilak7.2@altum.pl