Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

 

Projekt skierowany jest do:

 

Oferujemy:

 

Projekt pt. „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Informacja o projekcie tel. 693 425 801

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.drogadokariery.altum.pl