Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Akademia nowoczesnego seniora

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza osoby w wieku 60+ do udziału w bezpłatnych warsztatach komputerowych, fotograficznych i kulinarnych organizowanych w ramach projektu „Akademia nowoczesnego Seniora”.

Projekt trwa od 01.04.2015 do 31.12.2015.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

PROJEKT PRZEWIDUJE WSPARCIE W ZAKRESIE:

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze
ul. Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów
Tel. 17/852 27 60 wew. 36