Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

BEZPŁATNE SZKOLENIE. Projekty innowacyjne w ramach PO KL. – 11.08.2011r.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

w Rzeszowie

działający przy Towarzystwie ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze

 

Z  A  P  R  A  S  Z  A

na

BEZPŁATNE szkolenie

PROJEKTY INNOWACYJNE W RAMACH PO KL

Jest to OSTATNIE SZKOLENIE tego typu w 2011 r.

 

Cel  szkolenia: przygotowanie potencjalnych projektodawców do rozumienia innowacyjności

w projektach tworzonych w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Zakres szkolenia:

Definicje innowacji

Efekty innowacji – praca warsztatowa w małych grupach

Korzyści wynikające z prawidłowo przeprowadzonej diagnozy do projektów innowacyjnych

Rodzaje innowacji – praca warsztatowa w małych grupach

Projekt standardowy a projekt innowacyjny

Źródła innowacji – innowacje podażowe i innowacje popytowe

Rozumienie podejścia innowacyjnego

Wpływ zasad realizacji projektów innowacyjnych na podstawowe parametry projektu

Podział projektów innowacyjnych

Matryca logiczna projektu  innowacyjnego w kontekście generatora wniosków aplikacyjnych

4 grupy projektów innowacyjnych

Przygotowanie projektu innowacyjnego

Wartości adaptacyjnej struktury projektu (APF) dla wdrażania projektów innowacyjnych

 

W ramach szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe (w tym: Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców PO KL”, „Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych PO KL”, broszury na temat Krajowej Instytucji Wspomagającej i Sieci Tematycznych i inne), certyfikat ukończenia szkolenia, poczęstunek

 

Termin i miejsce szkolenia: 11.08.2011 od godziny9:00, Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze, ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów

 

Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych

 

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału za pomocą formularza

zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.rzeszow.roefs.pl w zakładce „Szkolenia”

lub telefonicznie 17 860 25 95 wew. 25 lub 0 785 020 027

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 10 sierpnia 2011r

(ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)