Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Zaproszenie do udziału w projekcie

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, iż rozpoczęło realizację Projekt nrFEPK.07.08-IP.01-0022/23 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Priorytet nr FEPK. 07. 00 „ Kapitał ludzki gotowy do zmian”  programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027  Działanie FEPK.07.08 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców pt: Wsparcie podkarpackich pracodawców i pracowników – miejsca office sharing i wsparcie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczanie wszelkich form dyskryminacji

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w Projekcie.

W zakładce Rekrutacja pojawiło się ogłoszenie o naborze w I turze do Projektu pt. Wsparcie podkarpackich pracodawców i pracowników – miejsca office sharing i wsparcie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczanie wszelkich form dyskryminacji