Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Pomoc księgowej

19.05.2011 r. rozpoczyna się kurs Pomoc Księgowej, organizowany w ramach projektu ,,Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu radomskiego” skierowanego do kobiet długotrwale bezrobotnych. Kurs będzie trwał do dnia 10.06.2011 r.