Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Kurs języka angielskiego

W miesiącu czerwiec Towarzystwo ALTUM zaprasza bezrobotne kobiety do udziału w kursie z języka angielskiego oraz przedsiębiorczości, w ramach projektu ” Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu radomskiego”,. Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz catering. Dodatkowo wszystkie uczestniczki zostaną objęte wsparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz job coacha.