Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Kurs zawodowy

W dniu dzisiejszym rozpoczął się kurs zawodowy Stylistka Paznokci. Jest to ostatni kurs zawodowy organizowany w ramach projektu ,,Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu radomskiego”, skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych”. W ramach projektu oferujemy również wsparcie job coacha, psychologa oraz doradcy zawodowego.