Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Szanowni Państwo,

W związku z oszczędnościami w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, istnieje możliwość pozyskania dodatkowych środków na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii – OZE. W związku z tym pragniemy przedstawić Państwu możliwość pozyskania środków unijnych oraz zaprosić do współpracy.

 

W ramach programu PROW – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” o środki unijne na OZE mogą starać się gminy, które wykorzystają je na montaż mikroinstalacji OZE, na zarządzanych przez nie budynkach, ale także na domach swoich mieszkańców, którzy zgłoszą chęć udziału w gminnym projekcie

Dla kogo przeznaczone są środki

O środki w ramach w/w działania mogą starać się gminy z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Wielkości dotacji:

Całość puli przeznaczonej na ternie kraju to 22 750 000 euro. Dofinansowanie dla jednej gminy, może wynieść maksymalnie do 200 000 euro przy 90% poziomie dofinansowania.

Etapy realizacji usługi pozyskiwanie środków:

Etap nr I – Identyfikacja potrzeb gminy, doradztwo.

Etap nr II – Przygotowanie dokumentacji wymaganej dla projektu:

Etap nr III – Wsparcie w okresie wdrażania, realizacji i rozliczenia projektu:

Termin naboru

Planowany termin naboru wniosków w ramach tego działania to druga połowa kwietnia 2015 r.
Wnioski gmin chętnych do skorzystania z dotacji na mikroinstalacje będą przyjmowane przez samorządy województw, które zajmą się ich oceną i przekażą je do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.