Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Informacja dotycząca korzystania z miejsc office sharing

Informujemy, że rekrutacja dla Kandydatów chcących skorzystać z miejsc office sharing zostanie ogłoszona w późniejszym terminie. Miejsca office sharing w ramach projektu będą funkcjonować od 01.09.2024r.

Formularz rekrutacyjny oraz załączniki dostępne są do pobrania w zakładce „Dokumenty”.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

email: altum@altum.pl telefon: 17 852 27 60 lub 693 425 801

Zasady i kryteria rekrutacji Uczestników do Projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie