Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Harmonogram szkoleń Regionalnego Ośrodka EFS w Rzeszowie na miesiąc luty 2010

Aktualny harmonogram szkoleń na miesiąc luty 2010.

 

HARMONOGRAM ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ PRZEZ RO EFS NA MIESIĄC LUTY oraz MARZEC 2010 R.
Lp. TEMAT SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA TRENER MIEJSCE TERMIN
1 Cele horyzontalne PO KL w kontekście przygotowania projektu. Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z EFS ngo, samorządy, szkoły, przedsiębiorcy Piotr Słaby Rzeszów Towarzystwo Altum 09.02.2010
2 Procedury raportowania i rozliczania projektów – praca z generatorem wniosków płatniczych ngo, samorządy, szkoły, przedsiębiorcy Wiesław Kąkol Rzeszów Towarzystwo Altum 10.02.2010
3 Procedury raportowania i rozliczania projektów – praca z generatorem wniosków płatniczych ngo, samorządy, szkoły, przedsiębiorcy Wiesław Kąkol Rzeszów Towarzystwo Altum 17.02.2010
4 Cele horyzontalne PO KL w kontekście przygotowania projektu. Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z EFS ngo, samorządy, szkoły, przedsiębiorcy Piotr Słaby Rzeszów Towarzystwo Altum 23.02.2010
5 Opracowanie projektu do EFS z wykorzystaniem generatora wniosków aplikacyjnych ngo, samorządy, szkoły, przedsiębiorcy Wiesław Kąkol Rzeszów Towarzystwo Altum 24.02.2010
6 Pomoc publiczna w projektach finansowanych z EFS ngo, samorządy, szkoły, przedsiębiorcy Krzysztof Głąb Rzeszów Towarzystwo Altum 24.02.2010
7 Projekty innowacyjne w ramach PO KL ngo, samorządy, szkoły, przedsiębiorcy Piotr Słaby Rzeszów Towarzystwo Altum 25.02.2010
8 Procedury w zakresie monitorowania i ewaluacji projektów ngo, samorządy, szkoły, przedsiębiorcy Rafał Kata Rzeszów Towarzystwo Altum 03 i 04.03.2010

Na szkolenia można zgłaszać się telefonicznie: 17 852 27 60 wew. 25 lub drogą mailową:

szkolenia_rzeszow@roefs.pl