Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Angielski bez granic- szkolenia językowe

Z przyjemnością informujemy, że Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze rozpoczęło realizację kolejnego projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn: „Angielski bez granic- szkolenia językowe na poziomie A2”.
Projekt obejmuje przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego na poziomie A2, zakończonych egzaminem TOEIC Bridge.

Projekt jest skierowany dla osób zatrudnionych oraz bezrobotnych, zamieszkujących jeden z powiatów: radomski, szydłowiecki, przysuski, kozienicki, zwoleński, białobrzeski, lipski, grójecki lub miasto Radom. Zakłada się, że co najmniej 50% osób stanowić będą osoby z wykształceniem co najwyżej średnim.

 

W ramach projektu oferujemy:

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

Ul. Czachowskiego 34, 26-600 Radom

Tel: 603-634-099, tel/fax: 48/363 91 52

e-mail: angielski@altum.pl