Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Zakończenie kursu z języka angielskiego

W dniu 28 czerwca, zajęcia zakończyła ostatnia grupa języka angielskiego. Łącznie, w kursach nabywania kompetencji kluczowych – język angielski, udział wzięło 150 długotrwale bezrobotnych kobiet z Radomia i powiatu radomskiego.