Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Ruszamy z impetem, pracownicy urzędów chcą się szkolić i podnosić swoje kwalifikacje.

Po seminariach informacyjnych, które odbyły się we wszystkich 6-ciu powiatach województwa podkarpackiego: dębickim (5.11.2009r.), lubaczowskim (26.10.2009r.), łańcuckim (19.10.2009r.), mieleckim (4.11.2009r.), rzeszowskim (28.10.2009r.) oraz strzyżowskim (9.11.2009r.) nasuwa się tylko jedno stwierdzenie: PRACOWNICY URZĘDÓW CHCĄ SIĘ SZKOLIĆ!

 

Gmina Jodłowa, 39-225 Jodłowa,

Gmina Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut,

Gmina Przecław, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław,

Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol,

Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów.


Powiat dębicki:

Powiat lubaczowski:

 

Powiat łańcucki:

Powiat mielecki:

Powiat rzeszowski:

Powiat strzyżowski: