Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Dotacje dla Młodych – wsparcie na starcie

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, iż z dniem 1 maja 2021 roku rozpoczęło realizację projektu pt. „Dotacje dla Młodych – wsparcie na starcie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER 2014-2020 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się  z warunkami udziału w projekcie.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy:

Kryteria premiujące udział w projekcie:

 

Więcej informacji na stronie projektowej: dotacjemlodzi.altum.pl