Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

BEZPŁATNE DORADZTWO

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie konkursu nr 27/POKL/9.5/2011 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Rzeszowie zaprasza zainteresowanych składaniem wniosków w ramach działania 9.5 do skorzystania z BEZPŁATNEGO DORADZTWA.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu kompletnego wniosku, począwszy od analizy potrzeb, ustalenie celów, działań, rezultatów po ustalenie harmonogramu i budżetu projektu oraz metod jego zarządzania.

ZAPRASZAMY!!!