Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Informacja

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, że w dniu 31.10 2014 r. zakończyło realizację projektu „Kompetencje z zakresu ICT dla osób w wieku 50-64 lat