Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Wyniki rekrutacji

W ramach projektu „Droga do aktywności – aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30 roku życia” ogłaszamy wyniki rekrutacji. W planowanym terminie tj.: 20.01.2014-31.01.2014 wpłynęło 55 formularzy rekrutacyjnych, które zostały ocenione formalnie:

W dniu 13.02.2014 Komisja Rekrutacyjna powołana w Rzeszowie dokonała na podstawie:

  1. Regulaminu uczestnictwa w Projekcie
  2. Regulaminu rekrutacji.
  3. Karty oceny formalnej
  4. Karta oceny rozmowy wstępnej kandydata na Uczestnika Projektu z doradcą zawodowym
  5. Karty Oceny Komisji Rekrutacyjnej