Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

BEZPŁATNE SZKOLENIE – Opracowanie projektu do EFS z wykorzystaniem NOWEGO generatora wniosków aplikacyjnych – 9.08.2011r

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
w Rzeszowie

działający przy Towarzystwie ALTUM
Programy Społeczno – Gospodarcze

 

 

Z  A  P  R  A  S  Z  A

na

BEZPŁATNE szkolenie

OPRACOWANIE PROJEKTU DO EFS Z WYKORZYSTANIEM NOWEGO GENERATORA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH (GWA)

 

Jest to OSTATNIE SZKOLENIE tego typu w 2011 r.

 

Cel  szkolenia:

celem szkolenia jest nabycie umiejętności praktycznego przygotowania wniosku do Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 poprzez pracę z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych, czyli programem, w którym Państwo zapisują projekt

Zachęcamy Państwa do udziału w tym szkoleniu ze względu na bliskie konkursy z Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji i Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. W szkoleniu mogą brać udział osoby z wiedzą podstawową, jak i posiadające już doświadczenie w pisaniu projektów.

Zakres szkolenia:

zapoznanie w praktyce każdego z uczestników warsztatu z pracą w generatorze wniosków aplikacyjnych poprzez przekształcanie przykładowych lub własnych założeń projektowych na elementy wniosku,
z naciskiem na budowanie harmonogramu i budżetu projektu w powiązaniu z matrycą logiczną projektu, identyfikowanie zadań objętych zasadą cross-finansingu i pomocą publiczną oraz kalkulacją kosztów pośrednich i wkładu własnego.

W trakcie zajęć w części szkoleniowej zostaną przedstawione główne zagadnienia planowania, realizacji
i monitoringu projektów, a w części warsztatowej przećwiczone przykłady dobrych i złych praktyk
w zarządzaniu projektami.

W ramach szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, poczęstunek

Termin i miejsce szkolenia: 9 sierpnia 2011 r., Towarzystwo Altum Programy Społeczno – Gospodarcze, ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów

 

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego

dostępnego na stronie www.rzeszow.roefs.pl w zakładce „Szkolenia”

najpóźniej do 5 sierpnia 2011r.

lub telefonicznie 17 860 25 95 wew. 25 lub 0 785 020 027

(ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)