Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Wsparcie na starcie – dotacja na własny biznes

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym udostępnione zostały dokumenty związane z udziałem w projekcie „Wsparcie na starcie – dotacja na własny biznes” w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące kryteria:

1) osoba powyżej 29 roku życia ,

2) osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego: miasto Rzeszów lub powiat rzeszowski lub powiat strzyżowski lub powiat ropczycko-sędziszowski lub powiat dębicki

3) osoba bezrobotna (zarejestrowana lub nie zarejestrowana) lub osoba bierna zawodowo lub pracująca  (uboga pracująca, zatrudniona w ramach umowy krótkoterminowej, zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło);

4) osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG lub jako osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do KRS;

Więcej informacji na stronie projektowej: wsparcienastarcie.altum.pl