Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie „Podnoszenie i rozwój kwalifikacji pracowników branży hotelarskiej” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt skierowany jest do 100 właścicieli i  pracowników mikro i małych przedsiębiorstw zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na cały lub część etatu, działających w branży hotelarskiej mających jednostkę organizacyjną i prowadzących działalność na terenie województwa podkarpackiego.

Projekt jest realizowany od 01 sierpnia 2013 roku do 31 października 2014 roku.

Pracodawca może oddelegować na szkolenie więcej niż jedną osobę.

Szkolenia realizowane będą od poniedziałku do niedzieli, w godzinach pracy uczestników oraz poza godzinami pracy.

Rekrutacja prowadzona jest od 20 sierpnia 2013.

 

W ramach projektu oferujemy 3 bloki tematyczne:

Szkolenia z zakresu kompetencji osobistych:

Zasady savoir-vivre – 12 godzin

Autoprezentacja – 12 godzin

Zarządzanie czasem – 8 godzin

Szkolenia z zakresu technik sprzedaży:

 

Techniki negocjacyjne – 16 godzin

Rozpatrywanie skarg i zażaleń – 16 godzin

Sprzedaż sugestywna – 16 godzin

Psychologia nowoczesnej sprzedaży – 8 godzin

Marketing internetowy dla hotelarzy – 16 godzin

Telemarketing – sprzedaż produktów i usług przez telefon – 8 godzin

Public Relations – 8 godzin

Profesjonalna rozmowa z klientem w języku angielskim – 10 dni po 4 godziny

 

 

Szkolenia usprawniające działalność kompleksu hotelowego:

Budowanie komunikacji pomiędzy salą restauracyjną a kuchnią – 8 godzin

Windykacja należności – jak odzyskać pieniądze i nie stracić klienta – 8 godzin

Obniżenie kosztów operacyjnych w restauracji – 8 godzin

Sprzedaż i kontrola kosztów alkoholi – 8 godzin

Nowe rozwiązania w organizacji imprez – 8 godzin

Szkolenie barmańskie/kelnerskie –16 godzin

 

Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Biura Projektu osobiście lub pocztą.

Biuro Projektu:

ul. Warszawska 5/7

35-205 Rzeszów

tel. 17 852 27 60 wew. 33

fax 17 860 25 97

 

Joanna Piątek

Kierownik projektu

tel. 667-634-050

e-mail: joanna.piatek@altum.pl

 

Agnieszka Łotowska

Administrator projektu

tel. 667-634-012

e-mail: a.lotowska@altum.pl