Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Ogłoszenie o naborze I tura

Ogłoszenie o naborze w I turze do Projektu pt. Wsparcie podkarpackich pracodawców i pracowników – miejsca office sharing i wsparcie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczanie wszelkich form dyskryminacji

Informujemy, że nabór w I turze dla podmiotów/osób, które wykazują potrzebę wsparcia w zakresie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczanie wszelkich form dyskryminacji (dla 13 podmiotów i ich około 18 pracowników) zaplanowany jest od dnia 29.05.2024 r.

Nabór będzie trwał min. 5 dni roboczych i będzie prowadzony do momentu wpłynięcia maksymalnie 30 formularzy rekrutacyjnych (lista podstawowa i lista rezerwowa).

Formularz rekrutacyjny oraz załączniki dostępne są do pobrania w zakładce  „Dokumenty”.

Zastrzegamy sobie, iż jeżeli do 05.06.2024 r. nie zbierzemy odpowiedniej ilości formularzy od Kandydatów, rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do uzyskania wymaganej liczby.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

email: altum@altum.pl telefon: 17 852 27 60 lub 693 425 801

 

Zasady i kryteria rekrutacji Uczestników do Projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie