Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza osoby w wieku do 30 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy zamieszkujące powiat rzeszowski lub m. Rzeszów do udziału w projekcie „Kierunek na przedsiębiorczość”.

W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNIE:

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN!