Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

Szukanie oszczędności to jedno z wielu zadań, jakie stoją przed każdym przedsiębiorcą. Ważne jest jednak, by oszczędzanie nie hamowało rozwoju firmy. Przykładem takich działań jest ograniczenie kosztów choćby poprzez zwiększanie efektywności energetycznej. Na rynku funkcjonuje wiele firm, które na zasadach komercyjnych świadczą usługi audytu energetycznego i zwiększania efektywności energetycznej. Niestety, często są to usługi dość drogie i niewielu mikro- i małych przedsiębiorców może sobie na nie pozwolić.

Towarzystwo Społeczno – Gospodarcze Altum z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych w zakresie Audytu Energetycznego, zmniejszenia energochłonności w przedsiębiorstwie realizowane w ramach projektu: Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw, realizowanej na podstawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego PARP „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

 

W ramach udziału w projekcie przedsiębiorca otrzymuje:

Usługa jest zorganizowana i sfinansowana w ramach projektu, dlatego dzięki udziałowi w projekcie przedsiębiorca oszczędza czas i pieniądze, które musiałyby być wykorzystane na pozyskanie takiej usługi z rynku. Obniżenie kosztów wykorzystania energii jest zyskiem podnoszącym konkurencyjność firmy na rynku. Dzięki skorzystaniu z profesjonalnego doradztwa w tym zakresie przedsiębiorca ma możliwość wdrożenia nowych technologii i unowocześnienia prowadzonej działalności.

Udzielone wsparcie w postaci usług doradczych stanowi pomoc de minimis dla Beneficjenta Pomocy. Oznacza to, że świadczone w ramach Projektu usługi doradcze dofinansowane są w ramach projektu w 100%, a tym samym udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator projektu „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania  efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” pod numerem telefonu 17 852 27 60 w.37, jadamska@altum.pl