Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Wolne miejsca na kurs FRYZJER

Zwolniły się miejsca na kursie FRYZJERSKIM (termin kwietniowy)!!!

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w kursie zawodowym kończącym się egzaminem czeladniczym.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w naszej siedzibie:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze
ul. Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów

lub pod numerami telefonu:

con tel 17 852 27 60 wew. 33

con mobile 605-634-255