Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Zmiana kwalifikacji zawodowych – krokiem ku przyszłości

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno Gospodarcze zaprasza do udziału w Projekcie „Zmiana kwalifikacji zawodowych – krokiem ku przyszłości” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.