Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Od aktywności do lepszej przyszłości

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, iż z dniem 01.03.2022 roku rozpoczyna realizację projektu pn. „Od aktywności do lepszej przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące województwo podkarpackie projekt zakłada, iż preferowanymi grupami podczas rekrutacji będą osoby zamieszkujące na obszarach miast średnich) które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

lub

Zapraszamy szczególnie osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach. Projekt zakłada, iż preferowanymi grupami podczas rekrutacji będą bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/opiekunowie prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 r. ż. oraz rolnicy i członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa.

 

Więcej informacji na stronie projektowej: odaktywnoscidolepszejprzyszlosci.altum.pl/