Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Obierz kurs na przyszłość – aktywizacja osób młodych

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie pn. „Obierz kurs na przyszłość – aktywizacja osób młodych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy
Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia m.in. 54 z 60 ludzi młodych, w tym 3 niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu/ szkoleniu,  tzw.  młodzież NEET, zamieszkujący powiat radomski, m. Radom, szydłowiecki, przysuski, białobrzeski, kozienicki zwoleński.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
– Analiza potrzeb Uczestników/IPD
– Wsparcie psychospołeczne (treningi, warsztaty)
– Szkolenia zawodowe
– Staże zawodowe, za które uczestnik otrzymuje wynagrodzenie
– Indywidualne pośrednictwo pracy

Projekt skierowany jest do:
– osób w wieku do 29 roku życia
– osób zamieszkujących na terenie powiatów objętych projektem tj.: radomski, m. Radom, szydłowiecki, kozienicki, białobrzeski, przysuski, zwoleński
– osób biernych zawodowo, nie uczestniczące w żadnym szkoleniu/kształceniu – (40 osób)
– osób niepełnosprawnych – (3 osoby) )
– osób bezrobotnych (20 osób, w tym 5 długotrwale bezrobotnych)
– osób zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia

Okres realizacji projektu: 01.05.2016 – 31.05.2017

Szczegółowe informacje  na temat projektu można uzyskać w biurze projektu:
TOWARZYSTWO ALTUM PROGRAMY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
ul. Czachowskiego 34, pok. 203, 26-600 Radom>
Więcej informacji na stronie www.dlamlodych.altum.pl oraz pod numerami 603 634 099, 603 634 346 tel/fax: 48/ 363 91 52
e-mail: k.janus@altum.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020