Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

W dniu 22 kwietnia 2010 roku minął termin przygotowania procedur wymaganych przez nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Za brak takiej procedury grozi kara do 750 tys. zł. Natomiast kara do 100 tys. zł grozi za samo niedopełnienie obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programie szkoleniowym.

W związku z nowymi obowiązkami proponujemy Państwu fachową pomoc oraz szkolenie: Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Podstawowym celem szkolenia jest przybliżenie problematyki „prania pieniędzy”. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają podstawową wiedzę na ten temat oraz poznają przykłady sytuacji adekwatnych dla specyfiki samorządu terytorialnego, jak również uzyskają wiedzę jak postępować w sytuacjach skrajnych oraz o odpowiedzialności karnej i cywilnej w tym zakresie.