Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Komputer bez tajemnic

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB
W WIEKU 18-64 LATA

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza osoby w wieku 18-64 lata do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych zakończonych egzaminem ECDL START lub ECDL CORE organizowanych w ramach projektu „Komputer bez tajemnic!”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE??

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

ZAPEWNIAMY:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

ul. Czachowskiego 34 p. 207

26-600 Radom

Tel: 48/363-91-52 lub 603 634 099

Email: mazowsze@altum.pl