Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Warsztaty integracji zawodowej

W dniu 25.03 zajęcia zakończyła ostatnia grupa warsztatów integracji zawodowej. Kobiety biorące udział w projekcie ,,Aktywizacja zawodowa kobiet z Radomia i powiatu radomskiego” zostały również objęte wsparciem job coacha, psychologa oraz doradcy zawodowego.