Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Wyniki rekrutacji

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU „AKTYWNE KOBIETY NA RYNKU PRACY”

Kandydatki zakwalifikowane jak i niezakwalifikowane do projektu zostaną w najbliższych dniach poinformowane o tym fakcie telefonicznie.

W planowanym terminie tj.: 13.01.2014-20.02.2014 wpłynęło 100 formularzy rekrutacyjnych, które zostały ocenione formalnie:

W dniu 3.03.2014 Komisja Rekrutacyjna powołana w Rzeszowie na podstawie:

  1. Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywne kobiety na rynku pracy”
  2. Karty oceny formalnej
  3. Karta oceny rozmowy wstępnej kandydata na uczestnika projektu z doradcą zawodowym
  4. Karty Kwalifikacyjnej

dokonała kwalifikacji Uczestniczek projektu „Aktywne kobiety na rynku pracy”.

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU:

Lp.

Numer referencyjny Formularza

Rekrutacyjnego

Liczba punktów

1.

2/721/AK 11

2.

4/721/AK 11

3.

5/721/AK 11

4.

8/721/AK 11

5.

9/721/AK 11

6.

11/721/AK 11

7.

12/721/AK 11

8.

14/721/AK 11

9.

15/721/AK 11

10.

18/721/AK 11

11.

21/721/AK 11

12.

24/721/AK 11

13.

28/721/AK 11

14.

29/721/AK 11

15.

30/721/AK 11

16.

33/721/AK 11

17.

35/721/AK 11

18.

36/721/AK 11

19.

38/721/AK 11

20.

43/721/AK 11

21.

44/721/AK 11

22.

46/721/AK 11

23.

48/721/AK 11

24.

49/721/AK 11

25.

53/721/AK 11

26.

57/721/AK 11

27.

60/721/AK 11

28.

66/721/AK 11

29.

68/721/AK 11

30.

72/721/AK 11

31.

75/721/AK 11

32.

87/721/AK 11

33.

93/721/AK 11

34.

97/721/AK 11

35.

81/721/AK 10,5

36.

17/721/AK 9,5

37.

1/721/AK 7

38.

3/721/AK 7

39.

6/721/AK 7

40.

7/721/AK 7

41.

10/721/AK 7

42.

16/721/AK 7

43.

20/721/AK 7

44.

22/721/AK 7

45.

25/721/AK 7

46.

26/721/AK 7

47.

31/721/AK 7

48.

32/721/AK 7

49.

34/721/AK 7

50

37/721/AK 7

 

LISTA REZERWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU:

Lp.

Numer referencyjny Formularza Rekrutacyjnego

Liczba punktów

1.

39/721/AK 7

2.

41/721/AK 7

3.

42/721/AK 7

4.

45/721/AK 7

5.

50/721/AK 7

6.

54/721/AK 7

7.

56/721/AK 7

8.

59/721/AK 7

9.

62/721/AK 7

10.

64/721/AK 7

11.

70/721/AK 7

12.

71/721/AK 7

13.

73/721/AK 7

14.

74/721/AK 7

15.

77/721/AK 7

16.

78/721/AK 7

17.

79/721/AK 7

18.

82/721/AK 7

19.

84/721/AK 7

20.

86/721/AK 7

21.

88/721/AK 7

22.

89/721/AK 7

23.

90/721/AK 7

24.

91/721/AK 7

25.

92/721/AK 7

26.

94/721/AK 7

27.

95/721/AK 7

28.

96/721/AK 7

29.

99/721/AK 7

30.

100/721/AK 7

31.

58/721/AK 6,5

32.

85/721/AK 6,5

33.

55/721/AK 6,25

34.

19/721/AK 5

35.

61/721/AK 5

36.

63/721/AK 5

37.

98/721/AK 4

38.

23/721/AK 3

 

LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU:

Lp.

Numer referencyjny Formularza

Rekrutacyjnego

Przyczyna

1.

13/721/AK rezygnacja

 

2.

27/721/AK rezygnacja

 

3.

40/721/AK osoba niezakwalifikowana

z przyczyn formalnych

4.

47/721/AK rezygnacja

 

5.

51/721/AK osoba niezakwalifikowana

z przyczyn formalnych

6.

52/721/AK osoba niezakwalifikowana

z przyczyn formalnych

7.

65/721/AK rezygnacja

 

8.

67/721/AK rezygnacja

 

9.

69/721/AK osoba niezakwalifikowana

z przyczyn formalnych

10.

76/721/AK rezygnacja

 

11.

80/721/AK rezygnacja

 

12

83/721/AK osoba niezakwalifikowana

z przyczyn formalnych