Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Staże

Pracodawco, jeśli szukasz stażysty, zgłoś się do nas!
Serdecznie zapraszamy pracodawców prowadzących swoją działalność na terenie miasta Rzeszowa i okolic, zainteresowanych przyjęciem na staż uczestniczek projektu „Aktywne kobiety na rynku pracy”.
Poszukujemy firm, które chciałyby przyjąć na 6-miesięczny staż osoby, które w ramach projektu ukończą kursy:
– Pomoc księgowej;
– Fakturzystka z obsługą magazynu;
– Specjalistka ds. kadr i płac;
– Sprzedawca z kasą fiskalną.
Uczestniczkom projektu wypłacane będzie stypendium za uczestnictwo w stażu z funduszy przeznaczonych na realizację projektu, pracodawca nie ponosi żadnych kosztów.
Termin rozpoczęcia staży: lipiec 2014 r.
Dokumenty dotyczące realizacji stażu dostępne w biurze projektu.