Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, iż trwa rekrutacja do projektu Obierz kurs na przyszłość – aktywizacja osób młodych” realizowanego w Mazowieckim Oddziałe Towarzystwa ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze w Radomiu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020