Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Zapraszamy na szkolenie „POMOC PUBLICZNA W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z EFS”

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Rzeszowie działający przy Towarzystwie ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze Z A P R A S Z A na BEZPŁATNE szkolenie: POMOC PUBLICZNA W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z EFS

 

 

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
w Rzeszowie

 

działający przy Towarzystwie ALTUM
Programy Społeczno – Gospodarcze

 

Z  A  P  R  A  S  Z  A

na

BEZPŁATNE szkolenie

POMOC PUBLICZNA W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z EFS

 

Celem szkoleniajest przekazanie informacji o podstawach rozliczania pomocy tj. wyjaśnienie podstawowych pojęć, omówienie podstawowych aktów prawnych regulujących pomoc publiczną.

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę w zakresie rozróżniania kategorii pomocy publicznej oraz poznają rodzaje pomocy publicznej występujące w projektach finansowanych z EFS.

 

Zakres szkolenia:

W ramach szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, poczęstunek

Termin  szkolenia: 24.02.2010 (środa), od godz. 08:45

Czas trwania szkolenia: 8 godzin szkoleniowych

Miejsce szkolenia: Towarzystwo Altum Programy Społeczno – Gospodarcze, ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów

 

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału na załączonym formularzu

pocztą e-mail: szkolenia_rzeszow@roefs.pl, bądź faksem 017 860 25 97

lub telefonicznie 017 85 22 760 wew. 25 (0 785 020 027)

(ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)