Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Promocja marki szansą na rozwój podkarpackich przedsiębiorstw

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie „Promocja marki szansą na rozwój podkarpackich przedsiębiorstw” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt skierowany jest do właścicieli i  pracowników mikro, małych i  średnich  przedsiębiorstw zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na cały lub część etatu, działających w branży przemysł elektromaszynowy mających jednostkę organizacyjną i prowadzących działalność na terenie województwa podkarpackiego.

 

Oferta projektu obejmuje cykl 5 szkoleń:

  1. Kreacja marki – teoria i praktyka – 8h
  2. Ochrona marki, fałszowanie marek, podróbki, produkty podobne – 8h
  3. Strategie promocji marki -12h
  4. Public Relations jako narzędzie promocji marki -8h
  5. Prowadzenie PR w mediach z uwzględnieniem Internetu -12h

Udział w szkoleniach w ramach projektu jest bezpłatny.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych szkoleniami do składania dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu)

Biuro Projektu:

ul. Warszawska 5/7, Rzeszów

Tel. 17-852-27-60 wew.23