Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Staże zawodowe w Radomiu, zapraszamy chętnych Pracodawców!!!

Serdecznie zapraszamy Pracodawców prowadzących swoją działalność na terenie miasta Radom, powiatu radomskiego, szydłowieckiego lub przysuskiego, którzy są zainteresowani przyjęciem na staż uczestników projektu: „Droga do aktywności – aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych”.

Poszukujemy firm, które chciałyby przyjąć na 3- miesięczny staż osoby, które w ramach projektu ukończą kursy:

  • Obsługa koparko – ładowarki.
  • Pracownik usług hotelarsko – gastronomicznych (z językiem angielskim).
  • Opiekun medyczny (z językiem angielskim).
  • Elektromonter w zakresie urządzeń elektrycznych.

Uczestnikom projektu wypłacane będzie stypendium stażowe za uczestnictwo w stażu z funduszy przeznaczonych na realizację projektu. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów!!!

Termin rozpoczęcia staży: styczeń 2014.